Stora brister i kommunernas innovationsarbete

Tre av fyra kommuner saknar en övergripande innovationsstrategi för hur verksamheten ska utvecklas. Därför startar fackförbundet Vision ett innovationsnätverk som ska hjälpa kommuner och landsting att ta till vara på medarbetarnas idéer och möta välfärdens utmaningar.

Nytt kompetenscentrum för vårdinnovationer

Den åldrande befolkning innebär stora vårdutmaningar för både kommuner och landsting. Därför bygger Innovation Akademiska och Uppsala kommun ett gemensamt kompetenscentrum där företagen, sjukhuset och kommunen tillsammans ska hitta de innovationer som krävs.

Så ska Västernorrland bli ett startup-mecka

En unik regional kraftansamling ska göra Västernorrland till en av Sveriges hetaste startup-miljöer.

Så hjälper Vinnova offentliga verksamheter att bli mer innovativa

Innovationsmyndigheten Vinnova arbetar ständigt med att stödja innovationsklimatet i Sverige, framförallt när det gäller företag och akademin. Sedan några år tillbaka satsar man dock på att förbättra innovationsklimatet även inom offentlig verksamhet.

Detaljstyrning hindrar innovationer i det offentliga

Ökad innovationskraft ses som en nödvändighet för att offentliga verksamheter ska kunna möta framtidsutmaningar. På SKL satsar man därför stort på att hjälpa kommuner och landsting att våga släppa loss sin innovationskraft.

Här byggs innovationskraft i offentlig verksamhet

På Krinova Incubator & Science Park finns modeller och verktyg för att omvandla utmaningar inom offentlig sektor till innovationer. Det räcker idag inte att bara jobba med förbättringar inom vård & omsorg, skola och annan offentlig verksamhet. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för […]

Unikt läkemedel mot kroniska sår

Ett nytt läkemedel som stimulerar läkning av kroniska sår. Detta kan snart bli verklighet när nu det Umeåbaserade företaget Omnio ingått ett licens- och samarbetsavtal med det kanadensiska läkemedelsbolaget ProMetic Life Sciences Inc. Det är ett forsknings- och utvecklingsavtal som även ger finansiering för att genomföra kliniska prövningar. Målet är att företagen tillsammans skall utveckla plasminogen till ett biologiskt läkemedel mot kroniska sår.

Viktigt att barn inte får för mycket salt

Vi sätter vår blodtrycksnivå tidigt i livet. Salt är en viktig faktor. Barn bör därför absolut inte ha högt saltintag.

Så skapas innovation i samverkan – Västerås visar vägen

Förmågan till innovation, nytänkande och förnyelse lyfts ofta fram som avgörande för möjligheten att möta framtidens utmaningar. Men hur skapar en kommun egentligen förutsättningar för innovation?

Sensorer i hemmet skapar trygghet

På Örebro universitet pågår just nu ett stort forskningsprojekt som ska leda till ökad trygghet och bättre hälsa. Nyckeln är artificiell intelligens och sensorer i hemmet.