Ny europeisk satsning spårar utsläppen av växthusgaserDen europeiska satsningen ICOS ska ge en tydligare bild av länders utsläpp av växthusgaser. 

För att förstå och bekämpa klimatförändringarna behövs mer kunskap om hur växthusgaser släpps ut och tas upp av ekosystem runt om i världen. I september lanseras därför ICOS (Integrated Carbon Observation System), en ny europeisk forskningsinfrastruktur för mätningar av växthusgaser. 

– Vi behöver ett övervakningssystem för att granska effektiviteten i våra klimatinitiativ. ICOS är svaret på det, berättar Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och ansvarig för den svenska delen av ICOS.

Genom ICOS kommer forskarna att kunna kartlägga utsläppens ursprung och de olika ekosystemens upptagningsförmåga. Man kommer att kunna följa utvecklingen med halvtimmesintervaller och med en minsta storlek av 10×10 kilometer och dessutom se skillnad på växthusgaser från fossila bränslen och växthusgaser från andra källor. Enligt Anders Lindroth innebär detta både en ökad förståelse för hur ekosystemen fungerar generellt sett och en helt ny möjlighet att se om länder lever upp till sina åtaganden för minskade utsläpp av växthusgaser.

– Vi kommer att kunna få fram kartor över länder, län och till och med på kommunnivå över hur växthusgaser både släpps ut och tas upp av olika ekosystem, förklarar Anders Lindroth.

 

»Det är ett sätt att verifiera att länder lever upp till sina åtaganden«

 

Hittills är åtta europeiska länder med i projektet och fler kommer att ansluta senare. Sverige är ett av de länder som har kommit längst med ICOS. De sju svenska mätstationerna, från Abisko i norr till skånska Perstorp i söder, är redan igång. Tanken bakom stationernas placering är att täcka in olika typer av ekosystem i Sverige, även havet. På tre av platserna finns 150 meter höga master utplacerade som mäter växthusgaserna i atmosfären för att samla in data om utsläpp och upptag från större områden. Stationerna kommer dock inte bara att användas av ICOS  för att mäta växthusgaser utan är öppna för andra forskare som vill göra kompletterande studier av olika slag på de ekosystem som stationerna täcker in.

Så gör du om du vill bedriva forskning på ICOS-stationer

– All data kommer att slussas ut genom en ”kolportal” med Lunds universitet som värd där alla fritt kommer att kunna ta del av den. Vid kolportalen kommer man även att göra sammanställningar av mätningarna för att till exempel skapa kartor över utsläpp och upptag av växthusgaser och årssammanställningar – material som är mera lättillgängliga för beslutsfattare och politiker. Det är ett sätt att verifiera att länder lever upp till sina åtaganden, förklarar Anders Lindroth.

Presenteras av:

logo_ICOSsweden

ICOS –Integrated Carbon Observation System – är en ny europeisk forskningsinfrastruktur  för studier av växthusgaser med totalt 95 mätstationer i 8 länder.

Genom ICOS nätverk av mätstationer kan utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordytan mätas på ett standardiserat sätt vilket ökar möjligheten att jämföra data på ett sätt som inte kunnat göras tidigare.

Så gör du om du vill bedriva forskning på ICOS-stationer

Läs mer på:

www.icos-sweden.se

 

Anders Lindroth, naturgeografi

Anders Lindroth,

Professor i naturgeografi vid Lunds universitet och ansvarig för den svenska delen av ICOS

(Visited 102 times, 1 visits today)