Stora brister i kommunernas innovationsarbete

Vision har startat ett innovationsnätverk för att ta tillvara på medarbetarnas idéer för att effektivisera offentliga verksamheter.

Tre av fyra kommuner saknar en övergripande innovationsstrategi för hur verksamheten ska utvecklas. Därför startar fackförbundet Vision ett innovationsnätverk som ska hjälpa kommuner och landsting att ta till vara på medarbetarnas idéer och möta välfärdens utmaningar.

Under de kommande åren förväntas kostnaderna för välfärden öka kraftigt. Detta samtidigt som förväntningarna på den offentliga sektorn och välfärdens kvalitet blir större. För att lösa den ekvationen tror Veronica Magnusson, förbundsordförande på fackförbundet Vision, att offentlig sektor måste bli bättre på innovation.

– Ska det här gå ihop måste arbetsgivarna lyssna och ta tillvara på alla de goda idéer som medarbetarna har om hur arbetet kan utvecklas och också omsätta dem i praktiken. För det är de, medarbetarna och cheferna, som sitter på kunskapen om vad som behövs på arbetsplatserna – och när arbetsgivarna skapar rätt förutsättningar händer det mycket positivt, säger hon.

 

»Bara 13 procent av kommunerna har en övergripande innovationsstrategi«

 

Stora brister

Tyvärr ser Veronica Magnusson stora brister när det gäller den offentliga sektorns förmåga att göra just detta. Vision har med hjälp av undersökningsföretaget Novus frågat HR-chefer och personaldirektörer i kommuner, landsting och regioner om hur man jobbar med innovationer på deras arbetsplatser. Och svaren lämnar en hel del att önska:

– Bara 13 procent av kommunerna har en övergripande innovationsstrategi som tar sikte på hur organisationens olika delar ska utvecklas på sikt. För landstingen/regionerna är motsvarande siffra 50 procent, säger Veronica Magnusson och fortsätter:

– Två av tre kommuner svarar direkt nej på frågan om en övergripande innovationsstrategi. Detsamma gör fyra av tio landsting. Var tionde kommun och något fler landsting uppger att man i nuläget jobbar med att ta fram en sådan strategi.

Undersökningen visar även att fyra av tio kommuner helt saknar metoder för att tillvarata idéer från medarbetarna. Sex av tio ger heller inget stöd till chefer för att utveckla innovationer i deras verksamheter. Även här är siffrorna för landsting och regioner något bättre.

Startar innovationsnätverk

Även om det också finns goda exempel på innovationsarbete i kommuner och landsting vill Vision se ännu fler. Därför har Vision nu startat ett innovationsnätverk som ska koppla ihop de aktörer som vill satsa på innovation och utbyta erfarenheter.

Nätverket består idag av förtroendevalda från Vision men ambitionen är att expandera samarbetet så att fler representanter från kommuner, regioner och landsting deltar. Genom att skapa ett forum för att utbyta lärdomar tror Veronica Magnusson att man kan tillgodose det behov som finns i offentlig sektor, när det gäller att ta till vara på personalens potential.   

– Det finns en frustration kring att det saknas struktur för att ta till vara på bra idéer. Ofta har man någon slags förslagsverksamhet och idéerna därifrån kan också omsättas i projekt. Men de överlever många gånger inte till att bli en del av den vanliga verksamheten, säger hon.

Presenteras av:

 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Visions 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Läs mer på:

www.vision.se 

Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision.

(Visited 119 times, 1 visits today)