Så ska Sverige bli världsbäst på elektronikMångmiljonsatsning på smarta elektroniksystem ska stärka konkurrenskraften för svensk industri och göra Sverige världsledande inom tekniken som möter de stora globala utmaningarna. Här finns pengar för företag att söka till sina innovationsprojekt.

Elektroniksystem är idag en central del av alla nya innovationer. Oavsett om det gäller att tillverka en ny mobiltelefon, att utveckla en ny tillverkningsprocess eller att möta klimathotet så är det elektroniken bakom innovationerna som gör dem möjliga. Tillgång till innovativa elektroniksystem kommer därför vara ett måste för de företag som vill konkurrera i framtiden. 

Just detta är drivkraften bakom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem som sedan 2014 arbetar för att stärka konkurrenskraften inom svensk industri genom att stödja innovationer kring elektroniksystem.

– Äntligen har vi kunnat lyfta fram elektronikindustrin och hur viktig elektroniken är. Det handlar inte bara om bilar, telefoni eller medicinteknik utan det är elektroniken som är den möjliggörande tekniken bakom. Mycket handlar också om att möta de globala utmaningarna kring energi och miljö. Det är elektroniken som kan göra det möjligt. Den ger nya möjligheter och nya sätt att göra saker på som kan vara billigare, säkrare och enklare, berättar Lena Norder, kommunikationsansvarig på Smartare Elektroniksystem.

Förverkliga ditt företags idé. Ansök till Smartare Elektroniksystems senaste utlysning.

Spetsområden

Inom ramen för Innovationsprogrammet har man identifierat sju områden där Sverige har goda förutsättningar för att ta en världsledande position inom utvecklingen av framtidens elektroniksystem. Det gäller bland annat tryckt elektronik, nanoelektronik, kraftelektronik och inbyggda system.

– Vi har pekat ut sju områden där det finns antingen stark industri och starka forskningsmiljöer eller starka forskningsmiljöer men ännu ingen industri. Det är områden där vi har sagt: ”här är vi bra idag då utvecklar vi de här områdena så att vi blir bäst”, säger Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem.

 

Sveriges elektronikföretag omsätter 153 Mdr kr och sysselsätter nära 50 000 svenskar

 

Utvecklingspotentialen inom de här innovationsområdena är enligt Magnus Svensson nästan oändlig. Inom tryckt elektronik används till exempel organiska material som fungerar som halvledare och ledare. Dessa gör att man kan framställa elektronik på helt nya sätt.

Du kan tillverka elektronik som du tillverkar grafiskt tryck. Det gör att man kan få in elektronik i många nya produkter, det är bara fantasin som sätter gränsen, säger Magnus Svensson.

Andra områden där man ser en stor potential för innovation är inom exempelvis industriautomation, effektivare kraftelektronik som minskar energiförbrukningen, värmetåliga sensorer som underlättar produktionen inom stålindustrin eller nanoelektronik inom vården. Grundregeln är att det är industrin som prioriterar och kommer med idéerna. 

Ny utlysning! Läs mer och anmäl ditt projekt här.

Satsar 110 miljoner 

Huvuddelen av de 110 miljoner som innovationsprogrammet nu beviljats går till att finansiera innovationsprojekt som industrin och akademin tar fram. Varje år sker två utlysningar där varje projekt kan få upp till 4 miljoner kronor. Enligt Lena Norder är de här bidragen otroligt viktiga för att möjliggöra långsiktiga innovationsprojekt som annars kan vara svåra att finansiera. 

 Det finns ett begrepp för det där inom innovationsvärlden, man kallar det för ”the valley of death”. Man sitter med en ljuvlig idé och ska ta den till marknaden, men på vägen finns ”the valley of death”där många bra idéer dör eftersom det inte finns några pengar.

Nu har Smartare Elektroniksystems senaste utlysning öppnat. Ansök om medel och förverkliga era idéer.

Presenteras av:
Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovations- program för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, företag, forskningsinstitut och universitet.

Programmet stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer här


 Här finns pengar till innovation

- Innovation är vägen till konkurrenskraft. Här finns hjälp att få för företag som vill driva innovationsprojekt: Sök pengar i våra utlysningar, som är öppna under två perioder varje år. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer, uppmanar Magnus Svensson.

Magnus Svensson, programchef.

Tre fokusområden

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara konkurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

• Värdekedja
Förbättra samverkan i värdekedjan

•  Spetsområden
Ha internationell spets inom nyckelområden

•  Kompetensförsörjning
Säkra kompetensförsörjningen

Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar med dessa tre utmaningar.

(Visited 202 times, 1 visits today)