Sensorer i hemmet skapar trygghet

På Örebro universitet pågår just nu ett stort forskningsprojekt som ska leda till ökad trygghet och bättre hälsa. Nyckeln är artificiell intelligens och sensorer i hemmet.

Viktigt att barn inte får för mycket salt

Vi sätter vår blodtrycksnivå tidigt i livet. Salt är en viktig faktor. Barn bör därför absolut inte ha högt saltintag.

Unikt läkemedel mot kroniska sår

Ett nytt läkemedel som stimulerar läkning av kroniska sår. Detta kan snart bli verklighet när nu det Umeåbaserade företaget Omnio ingått ett licens- och samarbetsavtal med det kanadensiska läkemedelsbolaget ProMetic Life Sciences Inc. Det är ett forsknings- och utvecklingsavtal som även ger finansiering för att genomföra kliniska prövningar. Målet är att företagen tillsammans skall utveckla plasminogen till ett biologiskt läkemedel mot kroniska sår.

AFA Försäkring ger 150 miljoner kronor varje år till svensk arbetsmiljöforskning

Med runt 150 miljoner kronor i årliga forsknings- och utvecklingsanslag är AFA Försäkring en av Sveriges största finansiärer av forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.

Så revolutionerar superdatorerna forskningen

Kraftfulla superdatorer revolutionerar fler och fler forskningsområden. Genom datadriven forskning, också kallad e-vetenskap, kan forskarna nu ge svar på frågor som tidigare varit omöjliga att besvara. e-vetenskap skapar just nu ett fascinerande skifte inom forskningen. Med hjälp av modern informationsteknik och databaserad forskning skapas nya metoder för att angripa stora och komplexa problem som tidigare […]

Avancerad matematik ger verkliga förbättringar

Behovet av modellering, simulering och optimering är stort inom industrin. Fraunhofer-Chalmers Research Center (FCC) i Göteborg har utifrån matematiska metoder utvecklat unika beräkningsmetoder och simuleringsmjukvaror för att hjälpa industrin till snabbare utvecklingsarbete och effektivare produktion.

Forskning inom virtuell utveckling stärker den svenska industrin

Svenska forskare gör stor nytta för svensk industri i strävan att minska ledtider, sänka kostnader och åstadkomma högre kvalitet i produktionen. Mjukvara för variationssimulering och toleransanalys ut- vecklad vid Wingquist-laboratoriet vid Chalmers i Göteborg används i hela det svenska fordonsklustret och flygindustrin, men också av bilindustrin internationellt.

Vårdforskning som gör skillnad i verkligheten

Vid Centrum för klinisk forskning i Västerås bedrivs patientnära forskning som gör verklig skillnad för vården. Genom att utnyttja den kliniskt verksamma kompetensen sparar forskningen både resurser och hjälper patienter.

Ny svensk teknik ska revolutionera världens industri

Ny teknik från Högskolan i Halmstad har ambitionen att revolutionera industrin och skapa ett paradigmskifte när det gäller ytbehandling. Det finns alla chanser att i framtiden ta hem produktion från Asien, hävdar professor Lars Bååth.

Nanoelektronik stor chans för Sverige

Det svenska näringslivet behöver få upp ögonen för svensk utveckling av transistorer. KTHs nanoforskning i Kista erbjuder lösningar till en radikal minskning av världens elenergiförbrukning och verksamheten erbjuder stöd för startupföretag. Industrin i Sverige tycks allt mindre fokusera på hårdvara och mer på system, tjänster och media. Nanoelektroniken är trots allt den fundamentala plattformen som […]