Unikt läkemedel mot kroniska sår



Ett nytt läkemedel som stimulerar läkning av kroniska sår. Detta kan snart bli verklighet när nu det Umeåbaserade företaget Omnio ingått ett licens- och samarbetsavtal med det kanadensiska läkemedelsbolaget ProMetic Life Sciences Inc.  Det är ett forsknings- och utvecklingsavtal som även ger finansiering för att genomföra kliniska prövningar.  Målet är att företagen tillsammans skall utveckla plasminogen till ett biologiskt läkemedel mot kroniska sår.

Forskarna kring Omnio, ledda av professor Tor Ny, har upptäckt att proteinet plasminogen är en signalmolekyl som stimulerar kroppens förmåga till läkning. När det gäller svårläkta sår kan plasminogen tillsättas lokalt runt det svårläkta såret. Därigenom startar man upp den naturliga läkningsprocessen som avstannat.

– Detta är ett perfekt samarbete. ProMetic har en fabrik som renar fram plasminogen från blodplasma och de har dessutom använt plasminogen i kliniska prövningar på andra indikationer. Nu ska vi tillsammans utveckla läkemedlet så det blir tillgängligt för en större grupp av patienter. Det finns ett enormt medicinskt behov kring sårläkning av kroniska sår och vi tror verkligen att detta kan bli ett läkemedel som kan hjälpa  miljontals människor, säger Tor Ny.

Läkemedlet som Omnio AB utvecklar kan även användas i andra indikationer, likt periodontit (tandlossning) och kroniska hål på trumhinnan. Den  första indikation som man vill testa i kliniska prövningar är dock läkning av diabetiska fotsår. Tor Ny berättar att det finns ett enormt medicinskt behov kring sårläkning. Enbart i USA drabbas årligen över två miljoner patienter av diabetiska fotsår, vilket i sin tur leder till ungefär 100 000 amputationer.

– Sårläkning är ett mycket eftersatt område inom läkemedelsforskning. Omnio har unika kunskaper om hur kroppens egna försvarsmekanismer kan läka sår. Detta utnyttjas för att ta fram biologiska läkemedel som i det här fallet kan utvinnas ur blodplasma.

Injektioner av plasminogen runt sårområden har gett goda resultat i studier med djurförsök. Under 2016 ska kliniska studier på människor påbörjas – studier som bekostas av ProMetic. Det läkemedel som ska utvecklas  kan användas  mot alla typer av svårläkta kroniska sår – allt från diabetiska sår till liggsår och brännsår.

– Utöver att vi får möjlighet till att ta fram ett läkemedel för sårläkning får vi också finansiering för ytterligare forskning. Tillsammans med Nys forskargrupp vid Umeå universitet kommer Omnio att etablera ett ”Centre of Excellence” för forskning kring plasminogen. Detta gör att vi kan öka förståelsen kring hur plasminogenet fungerar i kroppen och ta fram ytterligare läkemedelskandidater.

Presenteras av:

 

Omnio AB är ett biotekniskt forsknings- och utvecklingsföretag baserat i Umeå. Företaget grundades 2001 av professor Tor Ny.

Omnios fokus ligger på att utveckla biologiska läkemedel baserade på protease plasminogen framställd från plasma. Fundamentalt för utvecklingen är Omnios pre-kliniska studier som utförs i samarbete med Umeå universitet.  

Läs mer om oss här: www.omnio.se

Tor Ny, Professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik på Umeå univeristet och grundare av Omnio.

(Visited 505 times, 1 visits today)