Forskningsinstitutens roll i innovationssystemetForskningsinstituten är näringslivets innovationspartner som för forskningen närmare företagen.

I relation till andra jämförbara länder är forsknings- och utvecklingsverksamheter på svenska forskningsinstitut relativt begränsad och merparten av den forskning som inte utförs av näringslivet utförs i Sverige av universitet och högskolor. 2011 uppgick forskningen vid universitet och högskolor till ungefär 31 miljarder kronor. Forskningsinstituten FoU-verksamhet uppgick samma år till 1,5 miljard.

Men trots att de svenska forskningsinstituten är relativt små så spelar de en viktig roll i innovationssystemet. Eftersom forskningsinstitutens verksamhet är mer direkt inriktad på frågor som svarar mot näringslivets behov så fyller de ofta en viktig FoU-funktion på områden där företagen behöver ytterligare expertis och kompetens att utveckla nya innovationer. Forskningsinstituten kan på så vis ses som en innovationspartner för näringslivet som förädlar och förmedlar mycket av akademins forskning och gör den mer tillgänglig och anpassad efter näringslivets behov.

Forskningsinstituten har också en lång historia i Sverige som går tillbaka till början av 1900-talet då staten och flera viktiga industrigrenar gick ihop för att starta forskningsinstitut inriktade mot dessa branscher för att öka innovationskraften. Idag styrs de statliga forskningsinstituten av RISE (Research Institutes of Sweden) och i RISE-gruppen ingår fyra forskningskoncerner; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT, Swerea och Innventia.

logoRise

RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut.

I dag ingår 16 institut i RISE. Vår vision är svenska forskningsinstitut som konkurrerar framgångsrikt på en global kunskapsmarknad och är i världsklass i utveckling och förnyelse av det svenska näringslivet.

De forskningsinstitut som ingår i RISE är samlade i fyra starka forskningskoncerner:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

Swedish ICT

Swerea och 

Innventia

(Visited 132 times, 1 visits today)