Inkubatorer och Science Parks i innovationssystemetScience parks och inkubatorer är ett av de mest konkreta exemplen på miljöer där akademi och näringsliv kan samverka för att skapa innovations- och konkurrenskraft.

I Sverige finns närmare 80 sådana innovationsmiljöer kopplade till branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) som har 65 medlemmar. Inkubatorer och science parks ligger oftast i anslutning till universitet och högskolor och är utvecklade för att samla kompetens och skapa synergieffekter som hjälper innovations- och kunskapsbaserade företag att växa och utvecklas.

Inkubatorer

Inkubatorerna är från början en amerikansk uppfinning som utvecklades för att hjälpa akademiker som ville kommersialisera sina idéer och starta företag. Till Sverige kom inkubatorerna på 70-talet och enligt SISP har deras medlemsinkubatorer idag cirka 800 företag i sina affärsutvecklingsprocesser och sysselsätter 5000 personer i inkubatorbolagen.

Inkubatorernas syfte är att stödja forskningsrelaterade och kunskapsintensiva företag som vill utveckla sina idéer och sin teknologi. Målet är att skapa starka tillväxtföretag som snabbare ska kunna kommersialisera sina idéer och få dem ut på marknaden. Inkubatorns roll är att bidra med struktur och stöd i den tekniska, ekonomiska och affärsmässiga utvecklingsprocessen genom att erbjuda kompetens från både akademin och näringslivet.

Science parks

Precis som en inkubator är en science park en miljö som skapar synergieffekter genom att samla kompetens och idéer från näringsliv och akademi för att stödja innovations- och kunskapsbaserade företag. SISP beskriver science parks som ”en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt”. Precis som Inkubatorer är science parks i regel också tätt anknutna till ett universitet eller högskola.

Det som skiljer science parks från inkubatorer är dock att de inte enbart är inriktade på att hjälpa små och nystartade företag att kommersialisera sina idéer och produkter. Snarare syftar science parks till att erbjuda mötesplatser och nätverksmöjligheter för alla typer av innovationsdrivna företag och forskare där de gemensamt kan utveckla sina idéer. Genom att erbjuda en öppen miljö för samverkan mellan akademi och näringsliv kan företagen på så vis stärka sin innovationskraft genom att dra nytta av all den expertis som finns samlad i anslutning en till science park. Många science parks erbjuder även tjänster i form av affärsutveckling, finansiering utvecklingsprojekt och tillgång till utvecklingsmiljöer som laboratorier, test- och demonstrationsmiljöer.

ladda ned

SISP'S SCIENCE PARKS INNEFATTAR:

Drygt 4000 företag anslutna till parkerna

Plattformar för nyföretagande och näringslivsutveckling

Oftast noder för innovationssystem, kluster, testbäddar, etc.

Ökat fokus på att stimulera och stödja utvecklingsprojekt/öppen innovation

SISP'S INKUBATORER...

...utvärderar årligen drygt 4500 affärsidéer

...har cirka 800 företag i sina affärsutvecklings- processer

...sysselsätter 5000 personer i inkubatorbolagen (varav ca 1500 i inkubatorerna)

...innefattar uppåt 200 företag som årligen attraherar riskkapital

(Visited 113 times, 1 visits today)