Framtidens vård utvecklas på Glesbygdsmedicinskt CentrumTack vare sin välutbyggda IT-infrastruktur och demografiska struktur med en växande åldrande befolkning har inlandskommunerna i norra Norrland ett tidsmässigt försprång i utvecklingen av distansmedicin, virtuella hälsorum och sjukstugeverksamhet. FoU-enheten Glesbygdsmedicinskt centrum har utvecklat Norrlands inland till ett glesbygdsmedicinskt nav.

Sverige har en allt mer åldrande befolkning och många bor i glesbygd. I början av 2030-talet räknar forskarna med att det finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i landets glesbygdskommuner, vilket förändrar behoven av hälso- och sjukvård.

–Forskning och utveckling kring framtidens sjukvård har goda förutsättningar att bedrivas i glesbygdsområden eftersom det är nära till dialog med befolkningen. Det stimulerar till lokalt företagande och samverkan över gränserna. Även stora IT-företag tycker det här är intressant. Här utvecklar och testar vi framtidens lättillgängliga och effektiva vård, säger Peter Berggren, verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt Centrum.

 

»Konceptet med virtuella hälsorum kan användas både i glesbygd och i storstadsområden, de kan göra vården tillgänglig för människor, oavsett geografisk och demografisk struktur«

 

Virtuella hälsorum testas i Norrland

Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum öppet för vårdtagare i glesbygd. Ingen tidsbokning krävs utan man kan besöka rummet när man vill. Läkarna finns närvarande via videolänk och rummet är utrustad med en mängd apparater där kommuninvånare exempelvis kan kontrollera blodtryck och ta blodprover, en självserviceanläggning där medborgarna enkelt kan screena sig själv och få en första läkarkontakt. I Storumans kommun har ett hälsorum varit i bruk i snart två år, med mycket goda erfarenheter. Nu planerar de fyra nordligaste landstingen i Sverige att etablera drygt 20 liknande hälsorum.

–Vid pilotanläggning i Storumans kommun testar och utvecklar vi olika apparater och idéer. Konceptet med virtuella hälsorum kan användas både i glesbygd och i storstadsområden, de kan göra vården tillgänglig för människor, oavsett geografisk och demografisk struktur, säger Peter Berggren.

GMC lyfter också sjukstugemodellen som ett framgångsrecept, som tillgängliggör vården för invånare i mindre samhällen och som skulle kunna lösa det ökade behoven i städerna på ett kostnadseffektivt sätt. I samverkan med Skövde tekniska högskola testas nu sjukstugemodellens effekt via ett simuleringsverktyg.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Pia Kristiansson, Glesbygdsmedicinskt centrum, pia.kristiansson@vll.se, 070-600 73 02

Andreas Lundqvist, Glesbygdsmedicinskt centrum, andreas.lundqvist@vll.se. 070-216 67 68

Besök vår Facebooksida

Peter Bergren, verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt Centrum.

Presenteras av:

GMC-300x50

Logo_RVB_RGB

EUlogo_v_RGB

Fakta: Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) startade 2010 och är sedan 2014 en FoU-enhet inom Västerbottens primärvård med fokus på utvärdering och utveckling av landstings-kommunala samverkansprojekt, samisk hälsa, forskning och utveckling kring sjukstugemodellen samt distansöverbryggande teknik.

GMC ägs av Västerbottens läns landsting, men verkar i hela Norrland.

 

(Visited 605 times, 1 visits today)