Ny forskning ska möta klimatförändringarnas vattenutmaningar

Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet

Det krävs nya innovativa system och samarbeten för att klara alla de utmaningar vi står inför. Vatten är en förutsättning för vår hälsa, miljö och tillväxt!

Att vatten är en förutsättning för hälsa, miljö och tillväxt, är något vi sällan tänker på till vardags. Ju bättre VA-ingenjörerna utför sina uppgifter, desto mindre synlig blir vattenfrågan, säger Maria Viklander, som är professor i VA-teknik vid Stadens vatten, Luleå Tekniska Universitet.

Behovsanpassad forskning

Det är först när vi inte får vatten ur vår kran, inte kan dricka vårt vatten, när vår källare är fylld av avloppsvatten eller våra vägar är oframkomliga på grund av vattenmassor, som vi inser att något behöver göras.

– Jag är glad över att fem VA-organisationer i Sverige – VA Luleå, VA Skellefteå, Umeva, VA Östersund och MittSverige Vatten – initierade kompetensnätverket Dag&Nät tillsammans med Svenskt Vatten. Dag&Nät bedriver behovsanpassad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga aktörer. Det har varit ett framgångskoncept under våra fem år tillsammans. Vi samarbetar med ett stort antal andra kommuner, företag och organisationer från Kiruna i norr till Malmö i söder, säger Maria Viklander.

 

»Jag ser med spänning och nyfikenhet fram emot vårt gemensamma arbete att utveckla de nya innovativa lösningar som behövs för att tackla framtidens utmaningar«

 

VA en del i samhällsbyggandet

För att klara de utmaningar vi står inför måste ett helhetsgrepp tas på VA-frågorna – för bästa möjliga samhällsnytta. Det handlar om att minska riskerna för översvämning när klimatet förändras, men det är minst lika viktigt att ta kontroll över de föroreningar som följer med dagvattnet. Detta arbete måste genomföras parallellt, dels genom utveckling av behandlingsmetoder, dels genom medvetna materialval och medveten utformning av våra samhällen. Samhällsbyggandet måste ses som en helhet och vi kan inte fortsätta att arbeta i våra egna ”stuprör”.

Jag ser med spänning och nyfikenhet fram emot vårt gemensamma arbete att utveckla de nya innovativa lösningar som behövs för att tackla framtidens utmaningar, säger Maria Viklander.

Presenteras av:

logga

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Läs mer om oss här!

Eller kontakta oss direkt:

Maria Viklander, professor VA-teknik, projektledare. maria.viklander@ltu.se

Sylvia Kowar, projektkoordinator Dag&Nät. sylvia.kowar@ltu.se

(Visited 161 times, 1 visits today)