Så ska Sverige bli världsbäst på elektronik

Mångmiljonsatsning på smarta elektroniksystem ska stärka konkurrenskraften för svensk industri och göra Sverige världsledande inom tekniken som möter de stora globala utmaningarna. Här finns pengar för företag att söka till sina innovationsprojekt.

Därför blir samverkan allt viktigare för företagen

En viktig orsak till Sverige framgångar som innovationsnation är att vi satsar mycket pengar på FoU i förhållande till BNP och den absolut största delen av de pengarna kommer från näringslivet. Men sedan början på 2000-talet har näringslivet satsningar på FoU avstannat och jämfört med andra länder har Sverige börjat halka efter. En viktig trend […]

Piller bara ett av många verktyg i framtidens hälso- och sjukvård

Hälsointresset växer i Sverige samtidigt som stora grupper inte får del av fördelarna som en hälsosam livsstil innebär. Det räcker inte längre att ensidigt satsa på att minska ohälsan. Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD vill vara med och förebygga och förbättra hälsan för alla, men då krävs fler aktörer som vågar tänka i nya banor.

Samarbete i Innovationsrådet för industrins utveckling

Det ska bli mycket spännande att följa vad som händer i statsminister Stefan Löfvens innovationsråd. Särskilt intressant blir det att få dela deras genomlysning av förutsättningarna för svensk basindustri, skriver Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall. För oss industriarbetare är det gott att få ännu en bekräftelse på att Sverige har en regering som tar industrins […]

Hon tar Gnosjöandan till regeringen

Som en del av regeringens Innovationsråd vill Carola Öberg lyfta småföretagens betydelse i innovationsarbetet och ta lärdomar från Gnosjöregionen till en nationell arena.

1+1=3, Så fungerar ekonomin bakom samproduktion

I drygt 20 år har högskolornas forskningsfinansiär, KK-stiftelsen, arbetat med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom att enbart finansiera samarbetsprojekt mellan företag och akademi hoppas man omsätta kunskap till tillväxt och idéer till exportsuccéer.

Ny europeisk satsning spårar utsläppen av växthusgaser

Den europeiska satsningen ICOS ska ge en tydligare bild av länders utsläpp av växthusgaser.

Så ska processindustrin få ett lyft

Genom initiativet PiiA satsas nu en kvarts miljard på att få fram innovationer för automatisering och digitalisering som ska göra svensk processindustri världsledande igen.