Så skapas innovation i samverkan – Västerås visar vägen

Förmågan till innovation, nytänkande och förnyelse lyfts ofta fram som avgörande för möjligheten att möta framtidens utmaningar. Men hur skapar en kommun egentligen förutsättningar för innovation?

Här byggs innovationskraft i offentlig verksamhet

På Krinova Incubator & Science Park finns modeller och verktyg för att omvandla utmaningar inom offentlig sektor till innovationer. Det räcker idag inte att bara jobba med förbättringar inom vård & omsorg, skola och annan offentlig verksamhet. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för […]

Detaljstyrning hindrar innovationer i det offentliga

Ökad innovationskraft ses som en nödvändighet för att offentliga verksamheter ska kunna möta framtidsutmaningar. På SKL satsar man därför stort på att hjälpa kommuner och landsting att våga släppa loss sin innovationskraft.

Så hjälper Vinnova offentliga verksamheter att bli mer innovativa

Innovationsmyndigheten Vinnova arbetar ständigt med att stödja innovationsklimatet i Sverige, framförallt när det gäller företag och akademin. Sedan några år tillbaka satsar man dock på att förbättra innovationsklimatet även inom offentlig verksamhet.

Så ska Västernorrland bli ett startup-mecka

En unik regional kraftansamling ska göra Västernorrland till en av Sveriges hetaste startup-miljöer.

Nytt kompetenscentrum för vårdinnovationer

Den åldrande befolkning innebär stora vårdutmaningar för både kommuner och landsting. Därför bygger Innovation Akademiska och Uppsala kommun ett gemensamt kompetenscentrum där företagen, sjukhuset och kommunen tillsammans ska hitta de innovationer som krävs.

Stora brister i kommunernas innovationsarbete

Tre av fyra kommuner saknar en övergripande innovationsstrategi för hur verksamheten ska utvecklas. Därför startar fackförbundet Vision ett innovationsnätverk som ska hjälpa kommuner och landsting att ta till vara på medarbetarnas idéer och möta välfärdens utmaningar.

Så lyckas du med innovationsupphandling

Innovationsupphandlingar ses som ett viktigt verktyg för att lösa de utmaningar som offentliga verksamheter står inför. Genom att släppa gamla tankemönster och underlätta för nya idéer har Västerås stad blivit ett föredöme på området. – Ett slentrianmässigt sätt att använda sig av LOU leder lätt till att man omedvetet stänger ute både nya leverantörer och […]

Vårdforskning som gör skillnad i verkligheten

Vid Centrum för klinisk forskning i Västerås bedrivs patientnära forskning som gör verklig skillnad för vården. Genom att utnyttja den kliniskt verksamma kompetensen sparar forskningen både resurser och hjälper patienter.

Framtidens vård utvecklas på Glesbygdsmedicinskt Centrum

Tack vare sin välutbyggda IT-infrastruktur och demografiska struktur med en växande åldrande befolkning har inlandskommunerna i norra Norrland ett tidsmässigt försprång i utvecklingen av distansmedicin, virtuella hälsorum och sjukstugeverksamhet. FoU-enheten Glesbygdsmedicinskt centrum har utvecklat Norrlands inland till ett glesbygdsmedicinskt nav.