Hon tar Gnosjöandan till regeringen

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Som en del av regeringens Innovationsråd vill Carola Öberg lyfta småföretagens betydelse i innovationsarbetet och ta lärdomar från Gnosjöregionen till en nationell arena.

Carola Öberg är kanske den ultimata representanten för Gnosjöandans traditioner av samverkan, entreprenörskap och innovationskraft. Hon är uppvuxen i Värnamo och jobbade i flera decennier i det Anderstorps-baserade företaget Etac, som sedan 80-talet växt från 20 anställda till att i dag omsätta över en miljard.

– En fantastisk tillväxtresa som jag är stolt över att under många år vara med i och lägga grunden för. Min roll var att bygga upp marknadssidan och med ansvar för exportförsäljning, hitta internationella distributörer. Sedan hamnade jag i USA för att ansvara för det svenska dotterbolaget och implementera svenska innovativa handikapphjälpmedel på en tuff marknad under stark förändring, det har nog präglat mig. Under den senaste 10-årsperioden har mitt fokus varit att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sina affärer och affärsmodeller, berättar Carola Öberg.

Ett exempel på detta arbete är projektet Innovationsfabriken som Carola Öberg initierade. Innovationsfabrik Småland startade under senhösten 2013 som en pilot i Gnosjöregionen och har genomgått fyra faser. Förstudie, projektutveckling/förankring, enkät/behovsanalys och genomförande av Innovation Race i Gislaved, som varit drivhuskommun för projektet.   

 

»Jag tror att den kunskap som man besitter i entreprenörsledda företag och dagens högteknologiska tillverkningsindustri förtjänar en större uppmärksamhet som en motor för tillväxt och sysselsättning«

 

De små och medelstora företag som deltar i Innovationsfabriken har ofta begränsade resurser när det gäller innovationsprojekt och att ompröva sina affärsmodeller. Ofta fastnar man i mer vardagliga bestyr, det kan vara svårt att få tiden att räcka till att lyfta blicken och jobba strategiskt framåt, menar Carola Öberg. Med Innovationsfabriken har man därför skapat en arena där företagare kan träffa varandra, akademiker och andra experter och under en tidsbestämd och strukturerad innovationsprocess arbeta fokuserat mot en lösning på ett specifikt problem eller utmaning.

– Det är en jätteviktig del i Innovationsfabrikens syfte att just stärka gränsöverbryggande nätverk. Det vill säga att stärka kunskapsutbyten och samverkan. Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling men ofta är det kanske de större företagen som har den nära kontakten med våra universitet. Det vill jag förändra med Innovationsfabriken, berättar Carola Öberg.

Carola Öbergs arbete kring småföretagande och innovationsarbete har nu också fått en ny arena genom hennes deltagande i regeringens innovationsråd. Innovationsrådet tillsattes i februari i år och har till uppgift att komma med förslag till regeringen för hur Sverige kan öka sin innovations- och konkurrenskraft. Carola Öberg vill gärna lyfta upp vilken viktig roll de små och medelstora företagen kan spela i den utvecklingen. 

Jag tror att den kunskap som man besitter i entreprenörsledda företag och dagens högteknologiska tillverkningsindustri förtjänar en större uppmärksamhet som en motor för tillväxt och sysselsättning, förklarar Carola Öberg.

Trots att Innovationsrådet inte varit igång särskilt länge tycker Carola Öberg att resultaten ser lovande ut. Man har redan hunnit avhandla en lång rad viktiga områden; från riskkapital, innovationsupphandlingar till digitalisering och rymdforskning. Och precis som i Innovationsfabriken så ger blandningen av infallsvinklar i rådet nya idéer och praktiska resultat.

Regeringen fångar upp de idéer och förslag som Innovationsrådet ger. Idéer som får möjlighet att verifieras och presenteras vidare i konkreta propositioner eller genom att områden kan bearbetas djupare, säger Carola Öberg.

Porträtt+Carola_mini

 Carola Öberg,

Initiativtagare till Innovationsfabriken Småland och medlem i Regeringens Innovationsråd.

Ledamöter i Innovationsrådet
 Ledamöter för 2015 är följande personer:  
  • Ola Asplund, senior advisor, IF Metall
  • Mengmeng Du, styrelseledamot i Skandia och Qlio
  • Charles Edquist, professor vid Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lunds universitet 
  • Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet 
  • Darja Isaksson, strateg och grundare av Ziggy Creative Colony 
  • Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet 
  • Karl Henrik Sundström, VD och koncernchef för Stora Enso 
  • Jane Walerud, entreprenör 
  • Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson 
  • Carola Öberg, projektledare vid Innovationsfabriken Gnosjöregionen
(Visited 91 times, 1 visits today)