Ny forskning ska möta klimatförändringarnas vattenutmaningar

Det krävs nya innovativa system och samarbeten för att klara alla de utmaningar vi står inför. Vatten är en förutsättning för vår hälsa, miljö och tillväxt! Att vatten är en förutsättning för hälsa, miljö och tillväxt, är något vi sällan tänker på till vardags. Ju bättre VA-ingenjörerna utför sina uppgifter, desto mindre synlig blir vattenfrågan, […]