Vårdforskning som gör skillnad i verklighetenVid Centrum för klinisk forskning i Västerås bedrivs patientnära forskning som gör verklig skillnad för vården. Genom att utnyttja den kliniskt verksamma kompetensen sparar forskningen både resurser och hjälper patienter.

– Det är en underskattad och historiskt sett underutnyttjad resurs att förlägga klinisk forskning till länssjukhus, säger Mats Enlund, forskningsledare och chef för Centrum för klinisk forskning.

 CKF Västerås är ett samarbetsprojekt mellan länssjukhuset i Västmanland och Uppsala universitet. Enligt Mats Enlund har konceptet ett flertal styrkor jämfört med mycket annan vårdforskning. Genom att många av forskarna är kliniskt verksamma på länssjukhuset blir forskningen väldigt patientnära, och kan därmed lösa problem som uppstår i den vardagliga vården. Forskningen kommer på så vis många patienter till godo snabbt.

Sparar resurser och hjälper patienter

Vid CKF sker den patientnära forskningen i direkt kontakt med patienter. Här bedrivs även forskning som överför de grundläggande kunskaperna från akademin till det kliniska arbetet. Verksamheten syftar till att höja standarden på den rutinsjukvård som bedrivs i länet.

Som exempel nämner Mats Enlund en tidigare doktorand som upptäckte att bara någon procent av alla patienter med tarminflammationen divertikulit, faktiskt behövde läggas in och få antibiotika, något som tidigare var standard. Den här typen av forskning som både sparar stora resurser för vården och hjälper patienter är just det som Mats Enlund tycker att CKF gör bäst.

–Vår uppgift är att forska ur patientperspektiv, både kliniskt och folkhälsovetenskapligt, därför omfattar vår forskning ett brett spektrum av områden. Vår forskning omfattar alltifrån psykiatriska tillstånd, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar till mag- och tarmsjukdomar, säger Mats Enlund.

Studerar hur val av narkosmedel påverkar cancerpatienters överlevnad

En annan studie behandlar frågan om valet av narkosmedel påverkar chansen att överleva efter en canceroperation. Studien utförs tillsammans med Universitetssjukhusen i Lund, Linköping och Örebro, Akademiska i Uppsala, Länssjukhuset i Kalmar och Skellefteå lasarett.

– Djurförsök har visat att valet av narkosmedel påverkar risken att få dottersvulster och återfall i olika cancersjukdomar. Det är långt ifrån självklart att resultat från djurförsök går att överföra även på människor, vilket vi kommer att kartlägga. Inom ramen för studien undersöks effekterna av de två vanligaste sömnmedlen för narkos för patienter med bröstcancer eller kolorektalcancer, säger Mats Enlund och fortsätter:

–En journalstudie som genomförts hos oss visar att det kan handla om en skillnad i fem års överlevnad på fem procent. Studieresultatet kan få stor inverkan på praxis i hela världen, säger Mats Enlund.

Presenteras av:

Centrum för klinisk forskning i Västerås är en satsning där den patientnära forskningen sker i direkt kontakt med patienter, till exempel i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. Satsningen är ett samarbete mellan Västmanlands läns Landsting och Uppsala universitet.

Läs mer om Centrum för klinisk forskning på ltv.se/Forskning–utbildning/Forskning/

Mats Enlund, chef för Centrum för klinisk forskning (CKF) i Västerås

(Visited 114 times, 1 visits today)