Viktigt att barn inte får för mycket saltVi sätter vår blodtrycksnivå tidigt i livet. Salt är en viktig faktor. Barn bör därför absolut inte ha högt saltintag.

Budskapet kommer från A. Erik G. Persson, professor i fysiologi vid Uppsala Universitet, som i experimentella försök med djur i labb visat att för högt saltintag under litet längre period i ung ålder skapar ett bestående ökat blodtryck. 30 % av befolkningen har högt blodtryck som utgör den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke

–Det är alltså viktigt för blodtrycket under hela livet att man tidigt inriktar sig på ett lågt saltintag, säger Erik Persson. Problemet är att den största delen av vårt saltintag kommer från industriproducerad och restaurangmat (75-80%) och att det därför är svårt att på egen hand minska sitt saltintag. Många länder, men inte Sverige, har program för hur en sådan minskning skall ske. Det är mycket angeläget att sådan reduktion av saltinnehållet i industriproducerad och restaurangmat kommer att ske även i Sverige.

Ännu högre blodtryck får djur där ena njuren dessutom har opererats bort. Tidigare undersökningar från Holland har visat att flaskuppfödda spädbarn som fått reducerad saltmängd i välling fick ett något lägre blodtryck efter sex månaders behandling. När barnen blev 14 år gamla och utan behandling så hade de som åt lite salt under spädbarnstiden ännu lite lägre blodtryck.

Kväveoxid och fria radikaler

–Vi har i experimentella undersökningar på djur kunnat visa att njurens kväveoxid (NO) koncentration har betydelse för kroppens vätskebalans och blodtrycksnivå. I många djurmodeller med högt blodtryck har vi funnit en låg NO-koncentration i njuren. NO-koncentrationen i sin tur är beroende på dels bildningen av NO och dels bildningen av fria radikaler (ROS) som binder sig till NO och förstör den.

–Behandling med nitrat, nitrit eller andra organiska NO-donatorer eller substanser som reducerar ROS kan ha betydelse för att reducera blodtrycket. Salt ger ökad ROS-produktion i njuren och därigenom ett ökat blodtryck. Det är därför viktigt att reducera saltintaget speciellt då till barn, men även äldre personer eller personer med högt blodtryck, säger Erik Persson.

Erik Persson, professor emeritus i fysiologi vid Uppsala Universitet.

(Visited 306 times, 1 visits today)