Ny svensk teknik ska revolutionera världens industri

Lars Bååth, professor i fotonik, och Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik.

Ny teknik från Högskolan i Halmstad har ambitionen att revolutionera industrin och skapa ett paradigmskifte när det gäller ytbehandling. Det finns alla chanser att i framtiden ta hem produktion från Asien, hävdar professor Lars Bååth.

Vid forskningsmiljön MTEK, maskinteknisk produktframtagning, bedrivs forskning kring funktionella ytor samt fotonik. Fotonik handlar om läran om ljus och forskningen fokuserar på att med ljus mäta strukturer med hög precision.

–Vårt nyutvecklade mätinstrument – CWS Coherent Wave Scatter – mäter jämnheten på ytor med industriell precision ner till 10 nm, snabbt, säkert och robust och det klarar av att användas i verktyg direkt i processen på verkstadsgolvet, säger Lars Bååth.

Mätmetoden kan användas för alla maskintillverkade produkter där ytan måste vara totalt jämn, poleras och behöver kollas, och t.ex. gjutformar för dessa.  Instrumentet möjliggör mätning av större ytor än i labbmiljö. Roboten får omedelbar feedback om avvikelser i ytan och kan åtgärda direkt, vilket inga andra mätinstrument klarar. Det kan handla om tillverkning av allt från golv till mobiltelefoner och så avancerade produkter som spegelteleskop.

»Verktygsindustrin omsätter 50 miljarder euro om året, hälften i Kina. Den vill vi automatisera, vilket kan betyda att mycket kan tas hem till Europa«

I konventionell produktion kan man automatisera polering till tio procent. Med CWS-instrumentet så mycket som 90 procent. En sådan ökad automatiserings-grad medför kortare processtider, ökad spårbarhet och bättre planerade serviceintervall med mätningar direkt i produktionen samt mindre kassation då fel kan upptäckas i ett tidigare stadium samt spåras tillbaka till felkällan.

Treårigt samarbete

Innovationen är frukten av ett treårigt samarbete mellan två forskargrupper vid Högskolan i Halmstad, spetskompetenserna Forskargruppen för fotonik och Forskargruppen för funktionella ytor. Man talar om tvärvetenskap och samvetenskap.

–Instrumentet är patentsökt och vi har, tillsammans med ALMI Invest och Högskolans i Halmstad Investmentbolag, bildat spinoff-företaget QISAB - QSO Interferometer Systems AB - för att kommersialisera produkten. Vi håller nu på med aktiv marknadsföring av denna världsprodukt. Det kan gå väldigt snabbt. Vi står inför ett paradigmskifte för industrin. Det kräver ett helt nytt sätt att tänka, vilket kan kräva en del pedagogiskt arbete.

–Verktygsindustrin omsätter 50 miljarder euro om året, hälften i Kina. Den vill vi automatisera, vilket kan betyda att mycket kan tas hem till Europa, säger Lars Bååth.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Lars Bååth, QSO Interferometer Systems AB,
Lars.baath@qisab.com035-299 5401

Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad,
Bengt-goran.rosen@hh.se 035-16 7604

Presenteras av:

QSO Interferometer Systems AB är ett Halmstadbaserat företag som utvecklar och säljer mätinstrument för industriella processer.

Läs mer på:

www.qisab.com

www.hh.se

 

(Visited 186 times, 1 visits today)