Avancerad matematik ger verkliga förbättringar

Johan S Carlson, föreståndare för Fraunhofer-Chalmers Research Center.

Behovet av modellering, simulering och optimering är stort inom industrin. Fraunhofer-Chalmers Research Center (FCC) i Göteborg har utifrån matematiska metoder utvecklat unika beräkningsmetoder och simuleringsmjukvaror för att hjälpa industrin till snabbare utvecklingsarbete och effektivare produktion.

Med hjälp av avancerad matematik och simulering bedriver centret  industriforskning som bidrar till att effektivisera produktframtagning och produktionsprocesser för både stora och små företag inom flera branscher. Det gäller t ex verkstads- och fordonsindustrin, läkemedel, skog, papper och förpackning, elektronik, energi, informations- och kommunikationsteknologi.

–Vi har byggt upp en stor verktygslåda som idag gör det möjligt att hjälpa även mindre företag, säger Johan S Carlson, föreståndare för FCC.

Forskningen sker inom de tre områdena geometri och rörelseplanering, beräkningsteknik samt systemteknik och dataanalys. Framför allt ägnar sig FCC åt uppdragsforskning, service och implementering av skräddarsydd mjukvara.

 

»Våra matematik-baserade lösningar erbjuder ofta en dubbel effektivisering. De minskar tidsåtgången för att utveckla produkter och bereda produktionssystem och ger bättre utnyttjandegrad och cykeltid i tillverkning.«

 

FCC bygger på ett samarbete mellan Chalmers och Europas största tillämpade forskningsorganisation Fraunhofer, som inleddes 2001 som ett svar på ett konkret industriellt behov. Redan från starten har det funnits en nära ämnesmässig koppling med Matematiska Vetenskaper och med Wingquist Laboratory på Chalmers.

40 procent av intäkterna kommer från industrin, 35 procent från forskningsanslag och 25 procent från centrets grundare. Basfinansiering från grundarna ger forskningsavdelningarna möjlighet att i förväg och ständigt utveckla sina nyckelkompetenser och teknologier, som sedan blir byggblock för att snabbt skräddarsy lösningar för nya industribehov och partners.

Mycket industrinära

–Det här är en mycket industrinära forskning. Vår övertygelse är att matematiken är en viktig teknik för industriell innovation och ligger bakom allt arbete i den virtuella världen, säger Johan S Carlson. Det gäller simulering, styrning, optimering, kvalitetssäkring och riskbedömning.

–Våra matematik-baserade lösningar erbjuder ofta en dubbel effektivisering. De minskar tidsåtgången för att utveckla produkter och bereda produktionssystem och ger bättre utnyttjandegrad och cykeltid i tillverkning.

Det kan handla om metoder för att räkna ut hur kabelhärvor i bilar beter sig under montering och användning. Eller genom ett virtuellt måleri förutsäga vilken robotrörelse som ska göras för att få jämn tjocklek på färg vid lackeringsarbete på nya produkter, att optimera ergonomin för operatörer i produktionen eller att optimera dosering av ett nytt läkemedel.

Pigga på nya metoder

–Vi har lyckats skapa verktyg för väldigt effektiva robotprogram, som i många fall medger 25 procent bättre nyttjandegrad av viktiga produktionsprocesser. Steget blir kort från idé till verklighet. Man pratar om att tillverkningsindustrin är gammaldags, men ofta är man mycket snabb att anamma nya metoder. Till exempel har Volvo Cars varit väldigt tidigt ute med att samarbeta och ta till sig ny teknik från oss, säger Johan S Carlson.

–Grundarna Chalmers och Fraunhofer har nu gett oss förtroendet att ytterligare förstärka och bredda verksamheten i takt med det industriella behovet de närmsta åren.

För framtiden ser han stora möjligheter att göra big data-analyser, att dra slutsatser från stora datamängder, och att introducera simuleringsmetoder utvecklade för fordonsindustrin även inom andra branscher som exempelvis samhällsbyggnation, processindustri och individanpassad medicinteknik och hälsovård.

Presenteras av:
 

Fakta:

FCC erbjuder uppdrags- forskning, tjänster, algoritmer och mjukvara baserad på avancerad matematik inom Modellering, Simulering och Optimering (MSO). MSO bidrar till industriell innovation av produkter och processer vilket sedan starten 2001 bevisats ihop med kunder från tillverknings, läkemedels, papper och massa samt elektronikindustrin.

 Vi har utfört över 450 projekt för över 170 industriella kunder och offentliga forskningsorgan såsom SSF, VINNOVA och EU. Våra teknologier har hittills hjälpt kunder främst i Sverige, Tyskland, USA, Finland, Danmark, Japan och Storbritannien.

Läs mer Fraunhofer-Chalmers Research Center

(Visited 101 times, 1 visits today)