Forskning inom virtuell utveckling stärker den svenska industrin

Rikard Söderberg, professor inom produkt- och produktionsutveckling och föreståndare för Wingquist Laboratory

Svenska forskare gör stor nytta för svensk industri i strävan att minska ledtider, sänka kostnader och åstadkomma högre kvalitet i produktionen. Mjukvara för variationssimulering och toleransanalys utvecklad vid Wingquist-laboratoriet vid Chalmers i Göteborg används i hela det svenska fordonsklustret och flygindustrin, men också av bilindustrin internationellt.

Hela vår strävan är att stärka den svenska industrins konkurrenskraft, säger Rikard Söderberg, professor inom produkt- och produktionsutveckling och föreståndare för Wingquist Laboratory, som startades 2001 för att stärka fordonsklustret när den svenska bilindustrin ”var på väg ut”.

-Vår vision är att all industriell produkt- och produktionsutveckling ska kunna ske virtuellt med simulering och digitala modeller.

Wingquist Laboratory möter industrins utmaningar via sina fyra forskningsområden; “Systems engineering & product life cycle management”, “Geometry assurance & robust design”, “Geometry & motion planning” och “Automation”. Genom att dra nytta av gemensamma faktorer som komponenter, kunskap och tillverkning bidrar man till en effektiv utveckling av robusta produktfamiljer.

-Vi bidrar till nya affärsmöjligheter i både nya och befintliga industrier, genom att utföra forskning som tillgodoser behovet av snabba, flexibla och kundanpassade globala processer för produkt-och produktionsutveckling, säger Rikard Söderberg.

 

»Vår vision är att all industriell produkt- och produktionsutveckling ska kunna ske virtuellt med simulering och digitala modeller.«

 

VIRTUELLA LÖSNINGAR

Wingquist Laboratory arbetar efter en speciell forsknings- och implementeringsmodell, där forskningens utmaningar och industriella behov möts och där ny kunskap transformeras till nya produkter och tjänster. Prototyper, arbetsmetoder och utvärderingar sker virtuellt med digitala modeller.

För att lyckas krävs ett nätverk av aktörer som kan hjälpa till att ta prototyper från demonstratorsteget till slututveckling som kan implementeras i företag. Aktörerna kan vara institut, till exempel Sverea IVF, eller spinoff-företag som tar fram kommersiellt användbara programvaror. RD&T Technology har exempelvis utvecklat program för variationssimulering och toleransanalys, medan Fraunhofer Chalmers Center och dess spinoff-företag IPS tagit fram program för automatisk banplanering för robotar. Configurable Platform Engineering och konsultföretaget PE Geometry är andra företag som skapats för att stötta utveckling och implementering av forskningsresultat.

INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR

Ett antal vetenskapliga resultat har överförts till kommersiella programvaror och arbetssätt, som idag används i daglig drift av ett stort antal ingenjörer i internationella företag.

Bland företag som tagit till sig mjukvara utvecklad vid Wingquist Laboratory märks inom fordonsindustrin Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania, NEVS (fd Saab Automobile) och inom flygindustrin GKN (fd Volvo Aero) och Saab. Också utländska tillverkare som Ford, IAC, Renault Trucks, Jaguar, Land Rover samt underleverantörer och konsulter tillhör användarna.

–Vi är glada att under senaste året ha attraherat fyra nya företag, som vill haka på den virtuella utvecklingen och digitaliseringen, Saab, Sandvik Coromant, VA Automotive samt IKEA, säger Rikard Söderberg.

Presenteras av:
 

Wingquist Laboratory är ett internationellt konkurrenskraftigt, tvärvetenskapligt kompetenscenter för forskning inom området effektiv produktframtagning.

Wingquist Laboratory tillämpar djup kunskap inom fyra forskningsområden för att möta industrins utmaningar kring en effektiv utveckling av produktfamiljer som drar nytta av hög grad av gemensamma faktorer gällande komponenter, kunskap och tillverkning!

Vi bidrar till nya affärsmöjligheter, i både nya och befintliga industrier, genom att utföra forskning som tillgodoser behovet av snabba, flexibla och kundanpassade globala processer för produkt-och produktionsutveckling.

Läs mer om oss här!

(Visited 77 times, 1 visits today)