AFA Försäkring ger 150 miljoner kronor varje år till svensk arbetsmiljöforskning

För AFA Försäkring är forskning viktigt. Just nu utlyser AFA Försäkring 30 miljoner kronor till forskning inom ”Hållbart Arbetsliv”.

Med runt 150 miljoner kronor i årliga forsknings- och utvecklingsanslag är AFA Försäkring en av Sveriges största finansiärer av forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.

AFA Försäkring försäkrar över fyra miljoner arbetstagare. En central del av detta arbete går ut på att medverka till att göra varje arbetsplats så trygg och säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete.

Detta är hela bakgrunden till AFA Försäkrings FoU-verksamhet. Genom att satsa på relevant forskning av god vetenskaplig kvalitet ser AFA Försäkring till att ny kunskap och nya, förebyggande metoder snabbt kommer till praktisk användning ute i arbetslivet. Under två decennier har arbetsmarknadens parter, via AFA Försäkring, på detta sätt satsat totalt nära två miljarder kronor på forskning som bidragit till att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden.

Förutom öppna utlysningar fyra gånger per och ett årligt post doc-stöd, utlyser AFA Försäkring särskilt riktade FoU-program för prioriterade forskningsområden. Just nu utlyser AFA Försäkring 30 miljoner kronor till forskning inom ”Hållbart Arbetsliv”.

Bakgrunden till denna stora satsning är att vi lever allt längre och vi förutsätts också arbeta allt längre. Många gläds åt möjligheten att vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt, andra lämnar av många olika orsaker arbetslivet långt innan tänkt pensionering. Andra kan uppleva sig tvingade av ekonomiska skäl att arbeta vidare trots hälsoproblem. Skillnaderna är stora mellan individer, branscher och regioner. AFA Försäkring vill med denna satsning bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk arbetsmiljöforskning med praktiskt orienterad kunskap kring de hinder – och möjligheter – som finns för organisationer och företag att bidra till ett hållbart arbetsliv. 

– Just detta med ett tydligt fokus på praktisk nytta är det som skiljer oss åt från andra forskningsfinansiärer. I första hand utgår vi från forskningens relevans för arbetsplatsen. Det är viktigt att forskningen bidrar med konkret nytta och leder till någon form av förändring i arbetslivet. En förutsättning för detta är naturligtvis kvaliteten på forskningen. Därför granskas och bedöms förstås även forskningens vetenskapliga kvalitet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen vid AFA Försäkring.

Vill du veta mer om AFA Försäkrings programsatsning ”Hållbart Arbetsliv” eller AFA Försäkrings som FoU-finansiär? Klicka då här!

Presenteras av:
 

Arbetsmarknadens parter satsar via AFA Försäkring årligen 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom arbetsmiljö och hälsa.

Gemensamt för all forskning som stöds är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet, både inom den privata och offentliga sektorn. De försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner.

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen vid AFA Försäkring.

(Visited 136 times, 1 visits today)