Här byggs innovationskraft i offentlig verksamhet

Vattenrening är ett viktigt område för offentlig innovation. Kristianstad med Vattenriket, utsett av UNESCO till biosfärområde, ger staden potential att bli extremt effektiv som testbed för nytänkande och innovativ utveckling i ett hållbart utvecklingsperspektiv.

På Krinova Incubator & Science Park finns modeller och verktyg för att omvandla utmaningar inom offentlig sektor till innovationer. Det räcker idag inte att bara jobba med förbättringar inom vård & omsorg, skola och annan offentlig verksamhet. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att också radikalt nytt ska utvecklas.

Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad har utvecklat en modell för hur forskning, näringsliv och offentliga organisationer kan samverka för att utveckla helt nya koncept och innovationer.

– 75 % av studenterna på Högskolan Kristianstad, som deläger Krinova tillsammans med Kristianstads kommun, kommer efter studierna att arbeta i offentlig sektor som lärare, sjuksköterskor och inom områden som offentliga måltider och vattenvård. Vår verksamhet speglar Högskolan Kristianstads inriktning och därför har vi utvecklat en innovationsstödjande modell som är anpassad efter det, offentlig innovation är ett profilområde hos oss, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom offentlig verksamhet är stort och prioriterat. Samtidigt är det sällan en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Ytterligare en dimension är att de speciella regler och lagar man behöver förhålla sig till när den offentliga sektorn ska samarbeta med externa parter. Krinovas expertis handlar därför mycket om att hjälpa till med modeller och spelregler för samverkan och processer för hur man tar ett sådant projektet från idé till bruk i verksamhet och kommersialisering.

– En framgångsfaktor vid utveckling av offentliga innovationsprojekt är tajt samutveckling med tydlig rollfördelning mellan de samverkande parterna. Och det är här som vår spetskompetens som science park och innovationsarena kommer in. Vi är experter på att rigga projekt i gränslandet mellan det offentliga, privata och akademin vilket kräver god förståelse för parternas olika utgångspunkter, säger hon.

Läs mer om Krinovas arbete med innovation i offentlig verksamhet.

Innovation för vården

Ett talande exempel för hur Krinova arbetar tillsammans med Högskolan Kristianstad gäller en innovation som minskar risken för att patienter i vården drabbas av undernäring. Det innovationsprojektet tog sin början i att en forskare på Högskolan Kristianstad, Albert Westergren, länge studerat området. Han hade dock inget intresse av att omforma sina forskningsresultat till innovationer i ett eget företag, men det finns ett stort behov av att göra hans kunskap lätttillgänglig inom den offentliga sektorn.

Högskolan Kristianstad Innovation och Krinova satte därför tillsammans med Albert Westergren upp ett samverkansprojekt där Region Skåne, IT-företag och kommunerna i nordöstra Skåne kunde omsätta forskningen till ett praktiskt utbildningsverktyg som vården nu använder. En utbildning för vårdpersonalen som hjälper dem att identifiera patienter i riskzonen och anpassa deras kost därefter. Även ett diagnosverktyg i form av en app är under utveckling. Utbildningsmaterialet (och appen) säljs till vården genom ett bolag som levererar denna typ av verktyg till vården sedan tidigare.

Läs mer om Krinovas innovationsfilosofi.

Bred satsning

Mat, miljö och skola är andra starka profilområden för Krinova och Högskolan Kristianstad. På Krinova arbetar man med offentlig sektor på bred front, det finns inte någon avgränsning mot tex bara hälso-området. Det har lett till innovationsprojekt som tar utgångspunkt i utmaningar i offentlig sektor inom allt från skolan till rening av vatten i kommunala reningsverk.

Ett annans spännande projekt som Krinova just nu håller på med, tillsammans med Kristianstads kommun, är att sätta upp en modell för hur man kan innovationsupphandla den nya simhallen i Kristianstad. Tanken är att den stora investeringen inte bara ska resultera i en ny simhall utan upphandlingen ska sätta behoven i centrum och uppmuntrar till nytänkande och innovativa lösningar som också kan gynna tillväxten i regionen. Charlotte Lorentz Hjorth tror mycket på denna typ av samverkan mellan science park och offentlig sektor.

– Respektive organisation sitter på kompetenser som skapar utvecklings tillsammans.

Presenteras av:

 

Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler.

Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden.

Mer information www.krinova.se

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

(Visited 158 times, 1 visits today)