Piller bara ett av många verktyg i framtidens hälso- och sjukvård

Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige

Hälsointresset växer i Sverige samtidigt som stora grupper inte får del av fördelarna som en hälsosam livsstil innebär. Det räcker inte längre att ensidigt satsa på att minska ohälsan. Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD vill vara med och förebygga och förbättra hälsan för alla, men då krävs fler aktörer som vågar tänka i nya banor.

Med en åldrande befolkning, högre krav från patienter och stigande kostnader står den svenska hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Den behöver förändras. Inte minst behöver akut och reaktiv vård i större utsträckning kompletteras med preventiv vård och hälsofrämjande insatser. Typ 2-diabetes är ett exempel där en aktiv livsstil och förbättrade kostvanor kan skjuta sjukdomsdebuten på framtiden.

På MSD är man övertygad om att framtidens vård kommer att värderas efter sin förmåga att förbättra invånares hälsa. Då hjälper det inte att göra mer av det gamla och fokusera på antal vårdplatser, kötider och att enbart behandla redan sjuka människor. Det behövs nya tankesätt och öppenhet för nya samarbeten från såväl hälso- och sjukvården som life science-industrin.

 

»Många delar vår syn på en framtid som bygger på samarbete mellan en mångfald av aktörer«

Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige

 

MSD ser en väg framåt där många aktörer samverkar i en gemensam lösning som bygger på individens önskan om service, kvalitet och anpassad information. En sådan lösning måste ta hänsyn till individens integritet och samtidigt vara så flexibel att den kan bidra till att förbättra hälsan för alla.

– Det viktigaste för oss är att hitta lösningar där alla parter vinner; friskare patienter, en ekonomiskt hållbar vård och framgångsrika företag. Som hälso- och sjukvårdsföretag måste vi vara redo att arbeta med bättre hälsa som mål och då är pillerburken inte den enda lösningen, säger Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige.

MSD satsar stort på att vidareutveckla sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling för att möta en verklighet där läkemedel är en del av en helhetslösning; en lösning där flera aktörer samarbetar kring patienten med individens hälsa som mål.  Här har den medicinska forskningen en mycket viktig roll, att utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar i olika grupper.

I Sverige finns helt unika förutsättningar med expertis inom såväl klinisk forskning som IT som skulle kunna bygga vidare på våra världsunika register och skapa kvalitetssystem i vården som kontinuerligt mäter hälsa. Men det bygger på en vilja att tänka nytt och att arbeta tillsammans i nya konstellationer.

Transparenta samarbeten mellan hälso- och sjukvården och life science-industrin bidrar till en bättre vård och en friskare befolkning men också till att återta Sveriges särställning i världen när det gäller medicinsk forskning och utveckling.

Hälso- och sjukvårdens möjlighet och strävan att samarbeta med nya aktörer är helt avgörande i detta skifte.

– Många delar vår syn på en framtid som bygger på samarbete mellan en mångfald av aktörer. Ställ gärna höga krav på oss som företag, men håll dörren öppen för dialog och breda samarbeten, säger Jacob Tellgren.

Vårt credo som funnits sedan 50-talet och som myntades av George W Merck är:

"We try never to forget that medicine is for the people. It is not for profits. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.”

Presenteras av:
msd_c

Besök vår videoblogg om innovation! innovationsverige.se

Kom på Brown baglunch och diskutera med oss! 

Följ oss på Twitter! 

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat många behandlingsområden. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Läs mer om oss www.msd.se

(Visited 51 times, 1 visits today)