Jättesatsning på automatisering ska lyfta svensk industriGenom initiativet PiiA satsas nu en kvarts miljard på att få fram innovationer för automatisering och digitalisering som ska göra svensk processindustri världsledande igen.

Processindustrin är viktig för Sverige och står för nästan hälften av den svenska nettoexporten. För att klara av den hårda globala konkurrensen har svensk processindustri traditionellt sett också varit världsledande inom både automatisering och digitalisering. Men på senare år har Sverige halkat efter sina globala konkurrenter

– Jag har pratat med pappersindustrin som sa att på 70-talet och början på 80-talet så åkte man till Sverige för att titta på hur vi automatiserade vår industri. Vi har varit världsledande men är det inte idag, så vi bör sikta på att återta den position vi haft, berättar Anders OE Johansson, programchef det nationella strategiska innovationsområdet ”Processindustriell it och automation” (PiiA).

 

»Digitaliseringen är en revolution så antingen sveps du över av vågen eller så surfar du på vågen«

 

För att stödja processindustrin, dess underleverantörer och akademin i att utveckla morgondagens automationsteknik startades 2014 innovationsprogrammet PiiA. Under sina tre första år kommer PiiA dela ut en kvarts miljard i stöd till nya innovationer. Hälften av pengarna kommer från offentliga aktörer som VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Den andra halvan kommer från industrin själva som enligt Anders OE Johansson länge efterfrågat en arena för att kunna samarbeta och utveckla nya innovationer.

– Det är ju en mera riskfylld verksamhet där inte varje projekt leder till en innovation som gör en skillnad. Det är ju en del av att jobba med forskning och utveckling, allt blir inte som man tänkt. Det är där som de offentliga medlen som står för 50 procent av kostnaderna blir ett sätt att stödja svensk industri och svensk akademi, säger Anders OE Johansson.

Att erbjuda ekonomiskt stöd och en ny arena för samarbete mellan företag och universitet är enligt  Anders OE Johansson en grundförutsättning för att den svenska processindustrin ska kunna ta del av utvecklingsmöjligheterna i den nya digitala tekniken och därmed stärka sin konkurrenskraft.   

– Digitaliseringen är en revolution så antingen sveps du över av vågen eller så surfar du på vågen. Det gäller att ta tillvara på de här krafterna, säger Anders OE Johansson.

 

Två utlysningar per år

För att hjälpa processindustrin, deras leverantörer och akademin att samarbeta arbetar PiiA utifrån två strategier. Den stora delen av budgeten ligger på att stödja utvecklingsprojekt och förstudier ekonomiskt genom två årliga utlysningar. Den andra delen handlar om föra samman den kompetens som finns bland företag och akademin för att utnyttja den maximalt.

Ett framgångsrikt exempel på detta är enligt Anders OE Johansson projektet PIMM, ett pilotprojekt där Ericsson, ABB, Boliden Volvo CE och flera mindre företag samarbetar för utveckla kommunikationslösningar för gruvindustrin baserad på 5g-teknologi. Genom att utveckla en ny infrastruktur baserad på 5g hoppas man både kunna effektivisera och öka säkerheten inom gruvindustrin och dessutom visa på teknikens möjligheter för processindustrin i sin helhet.

– Det är en klockren typ av innovation och lyckas man få fram en bra infrastruktur finns det utrymme för många andra projekt som bygger på samma infrastrukturen där man kan göra mycket spännande saker, förklarar Anders OE Johansson.

ENGPiiAlogga_ljusbakgrund

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar.

Läs mer om oss här!

Två utlysningar per år

PiiA en budget på cirka en kvarts miljard kronor under de första tre åren, där en viktig del av verksamheten är att förbereda och genomföra utlysningar fram till beslut om finansiering.

Läs mer om utlysningarna här!

Anders OE Johansson programchef för PiiA

Mer läsning:

(Visited 136 times, 1 visits today)