Nanoelektronik stor chans för Sverige

Det svenska näringslivet behöver få upp ögonen för svensk utveckling av transistorer. KTHs nanoforskning i Kista erbjuder lösningar till en radikal minskning av världens elenergiförbrukning och verksamheten erbjuder stöd för startupföretag. Industrin i Sverige tycks allt mindre fokusera på hårdvara och mer på system, tjänster och media. Nanoelektroniken är trots allt den fundamentala plattformen som […]

Ny forskning ska möta klimatförändringarnas vattenutmaningar

Det krävs nya innovativa system och samarbeten för att klara alla de utmaningar vi står inför. Vatten är en förutsättning för vår hälsa, miljö och tillväxt! Att vatten är en förutsättning för hälsa, miljö och tillväxt, är något vi sällan tänker på till vardags. Ju bättre VA-ingenjörerna utför sina uppgifter, desto mindre synlig blir vattenfrågan, […]